VCA**

Het doel van VCA* is om de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid voor de uitvoerende medewerker in kaart te brengen én te beheersen. VCA** richt zich ook op de structuur waarmee deze zaken zijn vastgelegd. Dit gaat dus verder dan alleen veiligheid op de werkvloer.

De verschillen tussen VCA* en VCA** zijn:

 • Meer aandacht schenken aan het VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) bewustzijn door instructie bijeenkomsten en toolbox meetings te houden.
 • Projectplannen schrijven voor projecten met een bepaalde omvang.
 • Afstemmen van VGM-aspecten met onderaannemers.
 • Functioneringsgesprekken voeren waarbij VGM aan de orde komt.

Erkend leerbedrijf

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv). Erkende leerbedrijven – zowel bedrijven als zzp'ers – zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.

Groenkeur

Kiezen voor Groenkeur-ondernemers is kiezen voor duurzame kwaliteit voor het onderwerp, de uitvoering en het beheer van projecten. Opdrachtgevers zijn altijd verzekerd van:

 • Gecertificeerde voorbereidings- en uitvoeringsprocessen;
 • Vakbekwaam personeel in de uitvoering;
 • Kwaliteitseisen voor de uitvoering en de producten;
 • Kennis van de laatste stand van de techniek;
 • Zorgvuldige afhandeling van klachten.

VHG

Branchevereniging VHG is een vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters. VHG behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden op sociaal-economisch en bedrijfsmatig gebied. VHG bestaat uit domeinen, regio's, een ledenraad, het bestuur en een verenigingsbureau.

European Tree Worker

De ETW’er weet raad met de allround uitvoering van boombeheer. Aan de basis ligt de kennis van groeivereisten, functie, structuur, ontwikkeling en ouderdomsstadia van bomen. De ETW’er heeft ook kennis van relevante wetten, regels en organisaties. Daarnaast heeft de ETWér inzicht in de omgevingsfactoren en kent hij het belang van natuurlijk evenwicht. Hij herkent ziekten, plagen en stressfactoren aan bomen. En hij onderscheidt de voor nieuwe aanplant nodige kwaliteit. Voor de praktische boomverzorging kan de ETW’er vertrouwen op zijn specialistische kennis van:

 • Klimtechnieken (climbing)
 • Hoogwerkers (platform)
 • Planten
 • Snoeien
 • Controleren
 • Vellen

CO2 Bewust

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem, als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt.

Safety Culture Ladder (SCL) Certificaat

Met dit (voor hoveniersbedrijven) vooruitstrevende certificaat zetten wij een extra stap t.o.v. onze VCA**-certificering; we streven namelijk veiligheidsbewustzijn na in alle bedrijfs- aspecten en karakteristieken in onze organisatie, waar een aanspreekcultuur rond veiligheidszaken een wezenlijk onderdeel van is. Het elkaar aanspreken, en delen van veiligheids-meldingen en acties vormen de feedback die aanzetten tot reflectie van waaruit het veiligheidsbewustzijn steeds wordt aangescherpt. Hiervan profiteren wij zowel intern als team, als extern bij onze opdrachtgevers.

Neem contact op

Max. bestandsgrootte 2.5mb
Max. bestandsgrootte 2.5mb
Max. bestandsgrootte 2.5mb
Max. bestandsgrootte 2.5mb
Max. bestandsgrootte 2.5mb
Elke werkdag van 7:00 tot 17:00

Wij staan voor u klaar!

Bel direct

088 - 547 47 47

Of mail naar

info@engelsmanhoveniers.nl